Afrikanska masker

Fantasifulla och spännande masker är en av de saker som för många kännetecknar Afrika, eller i alla fall Afrika söder om Sahara. Det är inte så svårt att förstå varför, och det är inte ovanligt att ha en sådan hemma som prydnadsföremål. Men det finns en stor mängd olika Afrikanska masker, från olika kulturer, som symboliserar olika saker. Vi ska här gå lite närmare in på vad Afrikanska masker egentligen är, och vad deras syfte är – eller snarare sagt har varit, då detta delvis har förändrats under de senaste decennierna. Detta då på grund av det stora intresset för maskerna i Europa och USA som inredningsdetaljer och/eller prydnadsföremål.

De olika afrikanska maskerna har för det mesta en religiös och rituell betydelse. Innebörden är ofta att den som bär masken verkligen blir till den eller det som masken föreställer. Maskerna kan också vara en del i vördnaden för förfädernas andar, eller ett sätt att kommunicera med djur på. Då olika rituella masker är vanliga i många afrikanska kulturer, så varierar de enormt. Den som vill veta mer om den måste alltså fokusera på en viss etnisk grupp för att kunna gå på djupet (även om det finns en del gemensamma nämnare).

Då Afrikanska masker blivit populära i väst har det också lett till massproduktion, för försäljning till turister och butiker i Europa och USA. Dessa masker är då visserligen gjorda i Afrika, men har inte alls samma symboliska värde, utan är i huvudsak prydnad, vilket inte är ett problem. Att använda sig av en ”äkta” rituell mask som prydnad vore dock respektlöst. 

Leave a comment

Your email address will not be published.


*