Nordafrika

Att skriva om afrikansk inredning innebär att man åtminstone till att börja med måste dela in kontinenten i olika delar, och här börjar vi alltså med Nordafrika. Nordafrika brukar ofta inte riktigt ses som en del av det ”riktiga” Afrika, men det är självklart fel. Flera nordafrikanska länder har dock en hel del gemensamt med Mellanöstern, och arabiska är det dominerande språket. Därför kan nordafrikansk inredning sägas ha en hel del gemensamt med inredningsstilar från Mellanöstern, med ett starkt islamskt inslag. Det gäller då i synnerhet Egypten, som man enklast kan sortera in under Mellanöstern trots att det ligger i Afrika. Men även Algeriet, Marocko och de flesta andra nordafrikanska länder hör hemma här, i hög grad.

Detta gör att ett vanligt kännetecken för nordafrikanska inredningsdetaljer är att de är nonfigurativa – islam har ju under många perioder starkt motsatt sig avbildande konst. Arabesker är nog något som de flesta av oss vet vad det är och hur det ser ut, och det är något som, i alla fall har blivit ett kännetecken hos islamsk design och konst. Sådana abstrakta mönster är det rätt så enkelt att integrera i annan inredning utan att det ”står ut” alltför mycket, delvis på grund av att islamsk design länge influerat västerländsk sådan. Det gör att mycket nordafrikansk inredning är ”säker”, och inte kommer att kännas så speciellt främmande. Nordafrikansk inredning är dock mer än så, men det kräver att man skrapar lite under ytan för att upptäcka det som är riktigt unikt och spännande.

Leave a comment

Your email address will not be published.


*